Friss információk

Friss információk:

 

FELHÍVÁS

az általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2018. április 12. - 13. (csütörtök, péntek)

8.00 órától 19.00 óráig

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

-       A gyermek nevére kiállított személyi azonosító,

-       A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

-       Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:

  • óvodai szakvélemény,
  • járási szakértői bizottság szakértői véleménye,
    •  sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye,

-       Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről

-       Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan, ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók.

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

A lakóhely (tartózkodási hely) szerint választható gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény (a többi tanulóval együtt nem nevelhető, oktatható enyhe értelmi fogyatékos és autista tankötelesek részére):

  • Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola

3100 Salgótarján, Acélgyári út 3/A.

  • Pásztói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

3060 Pásztó, Fő út 138.

A kötelező felvételt biztosító Nógrád megyei iskolák körzethatárairól szóló tájékoztató megtalálható a Nógrád Megyei Kormányhivatal honlapján: http://www.nmkh.hu

Simon Tibor s.k.

tankerületi igazgató

Salgótarjáni Tankerületi Központ