Bemutatkozás

Itt tekinthetik meg az iskolánk életét bemutató videót:

 

Iskolánk  Bárna község központjában, gyönyörű környezetben helyezkedik el.

Fenntartónk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.

 Az épületet nagy udvar és sportpálya veszi körül, amely egyaránt alkalmas játékra, sportolásra, a mindennapos testedzés megvalósítására, télen szánkózásra, valamint szabadtéri események rendezésére is. Az épület mellet található a községi könyvtár, melyet tanulóink is látogathatnak.

 8-15 fős osztálylétszámok lévén optimálisak a feltételek a tanuláshoz.

Intézményünkben nyolc évfolyamon, tágas, világos tantermekben tanulhatnak a gyerekek. 

Köznevelési feladataink az általános műveltséget megalapozó általános iskolai nevelés-oktatás és a sajátos nevelési igényű gyerekek integrált oktatása.

Nevelő-oktató munkánkban fontos szerepet kap  a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatása, valamint  a jó képességű gyermekek fejlesztése. Alsó és felső tagozaton is kiemelten kezeljük az anyanyelvi és matematikai kompetenciák fejlesztését. Heti rendszerességel tartunk szaktárgyi felzárkóztatásokat, fejlesztéseket, tehetéggondozó foglalkozásokat. Iskolánkban szakkörök és partneri együttműködések keretében egyéb szabadidős foglalkozások egészítik ki az oktató-nevelő munkát: sportkör (asztalitenisz), furulya szakkör, néptánc, színjátszó kör, rajz szakkör stb.

Témahetek, projektnapok szervezésével, változatos munkaformákkal igyekszünk érdekesebbé, vonzóbbá és szemléletesebbé tenni a tanulási folyamatot.

Színvonalas műsorokkal ünnepeljük nemzeti ünnepeinket. Szép környezetünk jó alapot teremt a környezettudatos szemlélet fejlesztésére is.

Sikeres pályázatoknak (IPR, TÁMOP, TIOP) köszönhetően fejlesztettük iskolánk szakmai és tárgyi feltételeit. Informatika termünkben megújult a számítógépes állomány, a tantermekben digitális táblák segítik az oktatást. Interaktív tananyagok, fejlesztő eszközök és játékok, sporteszközökbeszerzése tovább javította a pedagógiai munka szívonalát.

Pedagógusaink  szakmai, módszertani és info-kommunikációs technológiai képzéseken fejlesztették kompetenciáikat.

Nevelőink fontosnak tartják, hogy iskolánk-eddigi hagyományokhoz híven- továbbra is képviseltesse magát a különböző helyi, közösségi rendezvényeken.

 

Célunk az alapvető emberi értékek, nemzeti értékek, környezeti értékek kialakítása tanítványainkban, melyek birtokában úgy tudják egyéni boldogságukat, boldogulásukat segíteni, hogy az egyben szűkebb és tágabb közösségük javát is szolgálja.